Ново изследване твърди, че нашият мозък нарочно “забравя” наши неморални действия.

По време на изследването са били тествани 2109 доброволци, които са участвали в девет различни експеримента.

При един от експериментите доброволците са били помолени да опишат техни минали морални и неморални поведения и действия. Резултатите показали, че участниците много по-лесно си спомняли свои етични постъпки, отколкото такива, при които са действали по неетичен начин.

“След като са се държали неетично, спомените на индивидите за действията им ставали все по-бледи с времето заради психологическият стрес и натоварване, причинени от съзнанието и спомена за неетичните постъпки.” 

Източник: Unexplained Myseries