Дали на нацистката държава са помагали сили от отвъдното, е твърде съмнително, ако се има предвид печалният край на Хитлеровата империя. Има обаче свидетелства, че управляващите Третия райх са искали да вкарат в голямата игра и съюзници от други измерения, на чиято помощ, изглежда, са се надявали в не по-малка степен от тази на добре обучените германски дивизии. Преди време разбрахте как може да е свършила нацистката империя. Изворите на окултната й мощ са предмет на следващия разказ.    

Метафизичната люлка на нацизма

Расистката идеология на нацистите се ражда в тясна връзка с изобилните в началото на 20. век мистични дружества, пропагандиращи старите германски традиции и опитващи се да възродят идеалите на древногерманското езичество. Езотериците и философите се срещат кажи-речи на всеки ъгъл във Виена, Мюнхен и Берлин и писанията им се радват на топъл прием.

Младият Хитлер е повлиян от техните идеи още от годините си във Виена, където е сред заклетите читатели на расисткото списание „Остара”, издавано от Йорг Ланц фон Либенфелс.

Либенфелс развива еклектична теория, в която водеща за развитието на човечеството е расата, а основният фактор за историческо развитие е борбата между „расово пълноценните” и „расово непълноценните” народи.

Подобен псевдонаучен начин на мислене среща много привърженици и тайните пангерманистки дружества се роят като гъби и в съседна Германия. От особена важност е основаното през 1918 г. в Мюнхен общество „Туле” (Thule Gesellschaft), базирано на идеологията за общ произход от чистата арийска раса, който обуславя и специфичната „арийска” духовност. Един от важните членове на „Туле” – Дитрих Екарт, по-късно ще е сред основателите на нацистката партия и, според някои автори, ще въведе в нея вече оформения последовател на расистката идеология Адолф Хитлер. 

В основата на повечето от тайните организации,

възникнали на подобна база, включително „Туле“, лежи простата концепция за арийската или по-конкретно нордическа раса, която въплъщава в себе си най-висшия стадий на развитието на човечеството. С течение на времето тази „теория” започва да привлича все повече членове и ръководители от военизираните структури на нацистката партия. Сред убедените в превъзходството на арийската раса е и ръководителят на SS Хайнрих Химлер. Под негово влияние Хитлер дава благословията си за създаването на прикрепена към SS научна структура, която да се занимава с духовното наследство на германската „раса”, с неговото пропагандиране и използването му за политически цели.