Приятелствата, които възникват в училище или в парка, са важни за децата. Приятелите обогатяват живота им, повишават самочувствието и осигуряват моралната подкрепа, от която те се нуждаят, когато имат нужда  - дори за такива неща като таблицата по умножение или да им припомнят някоя важна историческа дата. От гледна точка на развитието, формирането на успешни връзки с връстници е основно умение, което децата ще използват и усъвършенстват през целия си живот.

Но за някои е трудно да се впишат в класа, играещите в парка или която и да е друга група. Те трудно установят силни връзки с връстниците си и често остават изолирани и вероятно самотни. Тези деца обикновено не разбират защо трябва да се споделят играчките или да се включват в игри, които не им допадат. Така обаче остават още по-настрани и постепенно другите спират да ги търсят.

Ето кои са причините за подобно поведение и как може да помогнете на детето в такава ситуация.

Развийте социалните му умения

Социалните умения не възникват спонтанно при всички малчугани. Импулсивните и хиперактивни деца често действат по начин, който пречи на силното им желание за приятелство. Някои се затрудняват да контролират гнева си, когато не могат да получат това, което искат, и по този начин отчуждават другите деца.

Ако сте забелязали, че детето ви не взаимодейства добре със своите връстници, опитайте да тренирате неговото поведение у дома. Обяснете му, че приятелите очакват същото добро поведение от него. Тренирайте у дома да прави отстъпки и да приема другите такива, каквито са, започвайки с членовете на семейството. Така то постепенно ще усвои основни социални умения за групов живот и ще създаде приятелства. Импулсивните деца също така имат нужда от практикуването на различни стратегии за разрешаване на конфликти с връстниците. Ролевите игри у дома са много полезни за тях.

Най-важният модел за подражание си остава майката. Затова много внимавайте какво поведение демонстрирате. Детето се учи от вас буквално от първа ръка. Внимавайте как говорите и се държите в семейството, с близките и приятелите си. То попива всичко.