Много хора, и по-конкретно лидери, смятат, че уважението е нещо, което другите им дължат. Разбира се, в действителност то е нещо, което трябва да бъде заслужено. Ако смятате, че не получавате заслужаването уважение от хората, ръководени от вас, има няколко стратегии, които могат да ви помогнат да си го спечелите. Ето ги и тях:

1. Бъдете себе си

Когато човек се държи неестествено, останалите веднага го забелязват. Постарайте се винаги да показвате истинската си същност и да бъдете възможно най-прозрачни в отношенията си с другите, тъй като това помага за изграждането на доверие и уважение.

2. Бъдете уважителни

Уважението е двупосочна улица. Най-добрият начин да го спечелите като се научите да го давате. Когато отдавате нужното уважение на другите, може да бъдете по-ефективни в подкрепата си към тях. Както се казва: „Отнасяйте се с другите по начина, по който бихте искали те да се отнасят с вас“.

3. Опознайте себе си

Себепознанието ще ви помогне да разпознаете вашите слаби страни и недостатъци, което от своя страна може да ви даде различна гледна точка за живота и да ви направи по-съпричастни към проблемите и премеждията, през които преминават другите. Състраданието укрепва уважението. Себепознанието ви дава способността да се учите както от успехите си ,така и от грешките си.

4. Помагайте на останалите да се развиват

Няма много логика в това да назначите на работа компетентни и можещи хора и да започнете да им казвате какво да правят и как да го правят. Най-уважаваните лидери са онези, които помагат на другите да се развиват и им дават нужната свобода, за да го правят по най-добрият за тях начин. Успехите на един лидер се измерват по тези на неговите служители.