Уважението и лидерството вървят ръка за ръка. За да ръководите някого, първо трябва да спечелите неговото уважение. Доброто лидерство създава среда, която поставя високи професионални стандарти и помага за реализирането на максималния потенциал на всеки служител.

За съжаление, няма пряк път към уважението – то трябва да бъде спечелено и поддържано. Има обаче няколко неща, които може да направите, за да сте сигурни, че вървите в правилната посока:

Дайте пример

Уважението  е „двупосочна улица“. За да го спечелите, трябва  проявите уважение към другите. Уважението, което давате на останалите, показва не само как бихте искали те да се отнасят към вас, но отразява и вашето собствено самоуважение.  Златният принцип на уважението трябва да ръководи вашите действия всеки ден.

Оставете егото си на заден план

Егото е социална маска, която носим, когато трябва да играем определена роля. То се подхранва от чуждото внимание, от властта и от контрола над останалите, защото в неговата основа седи страха. Спрете да мислите за начина, по който другите ви възприемат  и фокусирайте вниманието си върху вашата мисия и екипа, за който отговаряте.

Бъдете последователни

Когато сте последователни и хората знаят какво да очакват от вас, може да сте сигурни, че ще получите обратно лоялност и уважение, както към самите вас, така към начина ви на ръководство. Бъдете отговорни и гледайте действията ви да съответстват на вашите думи. Запазването на последователност е сериозен ангажимент, но истината е, че е много по-лесно и ефективно да бъдеш последователен, отколкото да се правиш на такъв. 

Опростете нещата

Когато правите една ситуация по-сложна, отколкото е нужно, вие жертвате прозрачност и губите уважение. Когато проблемът е наистина сложен, опитайте максимално да го опростите и след това го разбийте на по-малки парчета. И обратното, когато нещата са прости, избягвайте ненужни усложнения. Простотата ви позволява да бъдете по-открити и прозрачни, а това поражда доверие и уважение.  

Бъдете надеждни

Доверието зависи от два компонента - да се стремим да постъпваме правилно и да правим нещата по правилния начин. Доверието е от ключово значение за ефективността на всеки лидер.  Казвайте истината, бъдете открити и имайте смелостта да постъпите правилно, дори когато това не лесно.

Покажете уважение в начина си на общуване

Тонът, който използвате, и начинът, по който се изразявате, когато говорите, са почти толкова важни, колкото и думите, които казвате. Всеки елемент от комуникацията има значение, независимо дали е устен или писмен, личен или публичен. Бъдете особено внимателни с вашия тон – дали е агресивен и арогантен или позитивен и уважителен? Общувайте с уважение и ще намерите други, които ще направят същото за вас.

Не забравяйте, че спечелването на уважение не е нещо, което може да отметнете в списъка си. Това е процес, който трябва да бъде поддържан ежедневно.

Лоли Даскал, президент и изпълнителен директор на консултантската фирма Lead From Within, за Inc.com

Източник: Мениджър Нюз