Родителите, които са в обтегнати отношения с порасналите си деца, често се чувстват разочаровани. От една страна изпитват любов и загриженост за детето си, а от друга, негодувание, защо синът или дъщерята се отнасят с тях като с нищожество. С какво заслужихме такова отношение, питат се те.

„Всъщност има много причини отношенията между порасналите деца и техните родители да са обтегнати. Винаги помнете, че никой не е съвършен“, казва д-р Джефри Бърнстейн.

Най-вече родителите са разочаровани от факта, че  те се опитват да установят контакт, да изразят любов и загриженост за проблемите на порасналото си дете,  готови са да го изслушат и да помогнат. Но не става.
Добрата новина е, че независимо от възрастта на вашия син или дъщеря, ако сте готови да се учите от грешките си, ще успеете да промените връзката си.

Емоционално напрежение между вас

Напрежението между родители и възрастни деца може да възникне по много причини, като различия в ценностите, негодувание, неразрешени конфликти, размяна на роли в семейната йерархия и т.н.
Отрицателните емоции водят до стрес, безпокойство и проблеми в отношенията и за двете страни.
Децата растат, формират се като личности, със собствени вярвания, които не винаги съвпадат с възгледите на техните родители - всичко това води до разногласия. В процеса на общуване на преден план излизат стари конфликти. Недоразуменията и споровете създават емоционално напрежение.

Какво можете да направите

1. Преминете към позитивна комуникация

Бъдете искрени и честни, изслушвайте притесненията на сина или дъщеря си и се опитайте да разберете неговата или нейната гледна точка.
Порасналите деца имат нужда родителите им да бъдат спокойни, последователни, по-доверчиви и по-малко контролиращи. Тези качества помагат да се избегнат конфликти и емоционални изблици както от страна на родителите, така и на порасналото дете.

 Майката и таткото могат да облекчат напрежението наример като кажат нещо токова: „Уважавам мнението ти, въпреки че не съм съгласен. Всички са сигурни, че са прави. Но да не спорим, по-добре просто да си говорим. Един спокоен и конструктивен разговор ще донесе повече полза.“

2. Признайте размяната на ролите 

На някои възрастни им е трудно да се откажат да бъдат родители на бебе и малко дете. Те не възприемат сина и дъщеря си като възрастен и самостоятелен човек. Защо се случва това? По различни причини:

- родителите изпитват носталгия по времената, когато детето им е било малко. Те опитват по същия модел да се грижат и и да го защитават, дори когато то стане пълнолетно и самостоятелно.

- За някои може да е трудно да се приспособят към новите отношения, когато детето им е самостоятелно.

- Други погрешно смятат, че е необходимо да продължат да контролират живота му, дори когато то вече е пораснало.

- Друг проблем е, че родителите имат определени очаквания за бъдещето на децата си. Ако нещата не вървят по техния план, те се опитват да ги адаптират по някакъв начин.

- Освен това майките и бащите може да не са напълно наясно с живота на своите пораснали деца и може да не разбират напълно нивото на отговорност и независимост, което са постигнали.

Продължава на страницата на Новите родители