Бенджамин Зандер има две заразни увлечения: класическата музика и желанието да ни помогне да открием любовта към нея.

Нещо повече - в тази своя TED лекция той ще ни помогне да открием любовта към всички нови възможности, нови преживявания, нови познанства.

Налични са субтитри на български.