Колкото и да потискаме проблемите си, те са загнездени в подсъзнанието ни и един такъв тест може да ги изведе на повърхността.

Какво те тревожи в момента? Отговор на този въпрос ще намерите, след като погледнете тази илюстрация.

Какво е първото нещо, което видяхте?

То разкрива причината за тревогите ви и най-доброто решение за тях.

Вижте тълкуванията на следващата страница.