Този тест е лансиран от професор Диана Дервал, експерт по невро маркетинг. Той има за цел да определи броя на цветовите рецептори в човешкото око. Според Дервал съществуват три типа хора, наречени дихромати, трихромати и тетрахромати.

За да разберете към коя група попадате, просто погледнете цветовата таблица и определете броя на нюансите, представени в нея.

По-малко от 20 нюанса - дихромат

Ако сте открили по-малко от 20 цветови нюанса, то вие попадате в групата на дихроматите. Тези хора се характеризират с притежание на 2 вида цветни рецептори. Всеки трети човек е дихромат, което ви причислява към близо 25% от световното население.

Между 20 и 32 нюанса - трихромат

Това означава, че вие притежавате 3 вида цветни рецептори. Представителите от тази група са най-многобройни по численост - близо 50% от световното население.

Между 32 и 39 нюанса - тетрахромат

Честито! Вие притежавате 4 вида цветни рецептори, което автоматично ви доближава до онези 25% от световното население хора, наречени тетрахромати.

И накрая ако сте преброили повече от 39 нюанса, то вие сте извън контрол. Според Дервал в цветовата схема са представени само 39 цветови нюанса, от които само 35 могат да се забележат с просто око.