Някои хора заъсняват непрекъснато. Вероятно и вие познавате някого, който просто никога не идва навреме, но затова пък винаги има извинение защо се е появил 20 минути по-късно.

Писателят Алфи Кон предлага няколко причини, с които обяснява постоянните закъснения на някои хора. Според него често някои хора обичат ефекта от пристигането си, това да бъдат очаквани или просто са твърде вглъбени в себе си и погълнати от своите проблеми и игнорират другите хора.

Кон отбелязва, че тези обяснения не могат да помогнат в тези случаи когато хората перманентно закъсняват така, че вредят на самите себе си. Например при изпуснати полети или при събития, които наистина са искали да посетят. Докато някои хора непрекъснаро проверяват часовника си когато наближава някакъв краен срок, други съвсем не са толкова добри в това.

”Може би те имат тенденцията да се изгубват в заниманията за момента и просто не откриват какво е реалното време извън техния свят докато не е вече твърде късно,” обяснява Кон. 

Източник: Science Alert