Всички ние сме си създали определена представа за това какъв трябва да бъде романтичният ни партньор. Проучванията показват, че в нея неизменно присъстват някои универсални черти, като добросърдечност и привлекателна външност. Но отговарят ли партньорите ни на тези идеали, или мнението ни за тях се променя с времето? Едно изследване, проведено от чешки учени, показва до каква степен романтичните партньори на хората съответстват на идеалните им стандарти и как мненията се изменят в зависимост от това дали двойката е новосъздадена, или вече утвърдена. 

Ако с времето съответствието между идеала ни за романтичен партньор и човека, с когото имаме отношения, става по-голямо, има две възможни причини:

  1. Може би сме започнали връзката с мисълта, че някои качества са важни, но сме променили мнението си, след като сме се влюбили в човек, неотговарящ на този идеал. Например една жена смята, че външността на мъжа е особено важна, но се е влюбила в човек с обикновен външен вид. Тя може би впоследствие е решила, че външността не е от чак толкова голямо значение.
  2. Друга възможна причина е, че сме променили критериите си за качествата на идеалния партньор. Затова жената, срещнала мъж, който е по-малко привлекателен от идеала й, започва да го намира за красив, след като е изпитала чувства към него.

Обект на новото изследване били 408 възрастни от англоезични страни (повечето от САЩ, но също и от Канада и Великобритания). Учените ги помолили да опишат общите черти между идеала им за партньор и настоящия им спътник в живота. Хората, които били необвързани в момента на тази първа анкета, били попитани шест месеца по-късно дали междувременно са създали връзка и ако да - доколко новият партньор отговаря на идеала им. Резултатът бил 285 обвързани, 90 създали нова връзка и 33 необвързани.

Участниците оценили настоящия и идеалния си романтичен партньор в четири категории:

  • Доброта/искреност: състрадателен, любезен, с чувство за хумор, честен.
  • Статут/възможности: амбициозен, успял в професията, с добро образование.
  • Жизненост: физически силен, способен да ме закриля, отговорен.
  • Физическа привлекателност: привлекателен, секси.

Първо учените разгледали разликите между оценката на участниците за настоящите им партньори и колко важни били за тях същите тези качества в притежание на идеалния партньор. Като цяло съвпаденията при участниците с по-дълги връзки били повече, отколкото при новосформираните двойки. Но дали било така, защото хората били променили идеалите си, или начина, по който гледали на партньорите си? Учените не установили разлики в оценката на настоящия партньор между утвърдените и новосъздадените двойки, от което направили извода, че начинът, по който те гледали на партньора си, не се е променил с времето. Все пак когато ставало въпрос за идеали, участниците с по-дълги връзки имали по-ниски стандарти. Интересно, че при утвърдените двойки продължителността на връзката не зависела от оценката нито на настоящия, нито на идеалния партньор, от което можело да се заключи, че нагаждането към идеала се извършвало в съвсем ранен етап на връзката.