Изневярата обикновено се възприема като абсолютния карай на една връзка. Някои двойки обаче не само че успяват да я преодолеят, но дори укрепват отношенията си след нея.

Какво отличава тези двойки от онези, които се сриват под тежестта на предателството?

1. Открита комуникация

Комуникацията е жизненоважна за всяка връзка, а когато двойката преминава през криза, тя става още по-съществена и необходима.

Смелостта обаче не се крие в това да се опиташ да прикриеш стореното. Или да мълчиш за него-

А точно обратното – да се опиташ да погледнеш истината в очите и да проведете открит разговор какво е довело до това и какво може да се направи оттук нататък – без обвинения, без затръшнати врати. Това е много трудно, но емоционално зрелите двойки могат да се справят.

2. Желание за личностно развитие

След предателство е естествено да искате да обвините за него другия човек. Само че това не води до нищо добро.

Изневярата сама по себе си и достатъчна травма. Колкото и странно да ви звучи, включително за изневерилия. Може би имате нужда от професионална помощ като двойка. Емоционалното израстване в случая би означавало да го признаете и да потърсите такава помощ.

По-лесно е да сочиш с пръст, отколкото да се вгледаш в себе си и да се изправиш пред собствените си недостатъци.

Трябва да приемете, че независимо кой е изневерил, вината е и у двамата.

Веднъж осъзнаете ли го, пътят един към друг е открит.

3. Готовност за прошка

Прощаването е признак на смелост и сила. Това не означава да забравите или да се правите, че нищо не се е случило.

Означава да се опитате да преглътнете нараненото си достойнство и да чуете отсрещната страна. Но да чуете наистина – да изслушате мотивите, да се опитате да се погледнете отстрани. Ще видите, че далеч не сте толкова безгрешни, за колкото се мислите.

Става дума за съзнателно решение да не позволявате на миналото да определя бъдещето ви. Двойките, които оцеляват след изневяра, добре разбират това.

4. Приемане на предизвикателството

Преодоляването на изневярата е трудна задача. Често обаче именно чрез трудностите израстваме най-много. Житейските изпитания укрепват волята и духа ни. Двойките, които укрепват след изневяра, осъзнават това.

 

Те възприемат предателството не като нещо, което се е случило с тях, а като нещо, което се е случило за тях - сигнал за събуждане, възможност да преоценят връзката си и себе си. Те приемат предизвикателството не с примирение, а със спокойствие и решителност. Виждат в това възможност да се учат, да растат и да се развиват както индивидуално, така и като двойка.

5. Приоритизиране на споделените ценности

Изневярата може да принуди двойките да се изправят пред реалността на връзката си, особено пред ценностите, които споделят или може би не споделят. Някои може би си дават ясна сметка, че нещата са загубени, че са попаднали в задънена улица.

Двойките, които стават по-силни след изневяра, са тези, които отделят време за преоценка и преразглеждане на приоритетите си и споделените ценности. Те осъзнават, че процъфтяващата връзка не се състои само от любов или привличане, а от споделени общи цели и сходен светоглед. Обсъждат своите надежди, мечти, стремежи и най-важното – споделят еднакви ценности.

6. Приемане на уязвимостта

След изневяра е естествено да искате да изчезнете някъде, да се скриете от света и най-вече от партньора си. изградите стени около себе си, за да предотвратите по-нататъшна болка.

Трябва смело обаче да заявите чувствата си. Да ги споделите с партньора, да се опитате да ги анализирате, да ги преодолеете.

Това ниво на емоционално разкриване може да бъде плашещо. То изисква огромна смелост и доверие. Но то е и път към по-дълбока връзка и интимност.

Всъщност всичко е въпрос на желание. Какво сте готови да преглътнете в името на бъдещето на връзката си.

7. Фокусирайте се върху бъдещето, като се учите от миналото

Когато изневярата се случи, е лесно да се съсредоточим в миналото, размишлявайки за предателството и за това какво е можело да се направи по различен начин. Но по-силните двойки са тези, които, макар да признават миналото, избират да се фокусират върху бъдещето.

Те не пренебрегват изневярата и не се преструват, че тя не се е случила. Вместо това те се учат от нея. Те извличат поуки от този болезнен опит и ги прилагат в отношенията си занапред.

Като се фокусират върху бъдещето и върху това как могат да се съхранят и да израснат, как може да превърнат неприятния спомен в средство за развитие, тези двойки остават отворени за положителната промяна в живота си. те превръщат враговете в една връзка в нейни приятели.

Те се справят с неща, които биха сринали мнозина други. Едно от тях е именно изневярата.