На някои хора изневярата им е изписана на лицето. Видиш ли ги веднъж, вече знаеш що за стока са. Тази теория потвърди неотдавнашно проучване, което изследва дали измамникът може да се познае по чертите на лицето. И наистина, участниците успели с голяма вероятност да различат изневеряващите от верните души. В рамките на проучването, публикувано в Royal Society Open Science, 293-ма мъже и 472 жени трябвало да разгледат снимките на 189 души и да оценят израженията им, разделяйки ги на потенциални измамници  и предполагаемо верни хора. Освен това били помолени да сортират снимките според степента на привлекателност, мъжественост и женственост.

Мъжествените черти - признак за невярност?

Според резултатите господата с мъжествено излъчване били по-склонни към измяна. Не само самите те се причислявали по-често към групата на „изменниците“, но били разобличавани и от участниците като такива. Изследователите заключили, че общият скептицизъм спрямо мъже със силно изразени мъжествени черти като издадена брадичка, квадратна челюст, тънки устни и гъсти вежди е виновен за предубедеността към тях от страна на жените при избора на партньор. Такива мъже предварително биват окачествени като неверни и безотговорни. Едно по-старо изследване на Университета на Западна Австралия (UWA) показва, че жените с доста голяма точност преценяват половинката си, когато става дума за изневяра. Само в 38 процента от случаите участниците се заблудили в оценката си. Авторът на изследването професор Лий Симънс разказва: „Особено интересно беше, че точните оценки на жените далеч надвишаваха фактора „случайност“. Имаше конкретна връзка между преценката на жените и действителното поведение на мъжа. И обратно, на мъжете това почти не се удаваше“.

И докато мъжете и жените разпознавали неверните мъже еднакво често, нито едно от изследванията не потвърдило това по отношение на жените. Авторите на новото проучване подчертават, че резултатите им не са достатъчни, за да се правят генерални заключения. Те смятат да проведат по-обширен експеримент с участието на повече хора и представители на различни националности.

Превод и адаптация: Цветелина Велчева