От всички модерни видове интелигентност идеята за емоционалната е тази, която най-много завладява въображението на хората, пише Мениджър Нюз. Тя е комплекс от прояви на поведението, общуването с хората и интелекта, който е изключително ценен за всяко работно място, коментират психолозите.

Емоционалната интелигентност е една от темите, които интригуват проф. Ейдриън Фърнам от Юнивърсити Колидж Лондон.

Той е член на Британското дружество на психолозите, както и на редколегиите на редица международни списания. В последната си книга "Индивидуалните различия на работното място" (изд. "Изток-Запад") изброява най-важните нейни аспекти, изхождайки от дългогодишния си опит и изследванията на най-авторитетните източници. Ето кои са те според него:

1. Адаптивност.

Носителите на емоционалната интелигентност са гъвкави и готови да се приспособяват към нови условия.

2. Себеутвърждаване.

Те са директни, откровени и готови да отстояват правата си.

3. Емоционална експресия.

Способни са да предават чувствата си на другите.

4. Управление на емоциите (у другите).

Способни са да влияят на чувствата на другите хора.

5. Емоционално възприятие (у себе си и у другите).

Наясно са както със собствените си чувства така и с тези на околните.

6. Емоционална регулация.

Способни са да контролират чувствата си.

Не са импулсивни. Рефлексивни са и са по-малко склонни да се поддават на импулсите си.