Знаем, че характерът се формира в най-ранно детство. Затова, за да отгледаме силен човек, подготвен за света на възрастните, е изключително важно детето да получава колкото може повече внимание. 

Bright Side представя 8 забавни образователни игри, които развиват страхотни качества у децата.

Не съм съгласен

В тази игра се задават въпроси за личните предпочитания на детето. Най-добре е да я играете не сами, а с други деца като ги разделите по двойки. Например, едното дете пита: „Коя книжка прочете наскоро?“. То отговаря: „Грозното патенце“. Другото дете трябва да каже: „Тази приказка не е хубава, не трябва да се чете“. Задачата на детето е да докаже, че приказката наистина е хубава и че си струва да се прочете.

Въпросите могат да бъдат най-различни. Така децата се учат да защитават гледната си точка и да разсъждават уверено. 

Всекиму – своето 

Тази игра също е предназначена за група деца. Избира се един „водещ“. Преди началото на играта всяко дете трябва да му даде някаква задача: да изпее песен, да отиде някъде, да се обади на някого, да кукурига – няма никакви ограничения. Когато всеки е дал задачата си, се обясняват правилата на играта. Те се състоят в това, че всеки играч трябва да изпълни своята задача сам. И който се е опитал да „преметне” водещия, сам ще падне в капана си. Това учи децата да поемат отговорност.

Измисли история

Тази игра развива въображението. На детето се дават логически несвързани думи, а то трябва да измисли история от тях. Например гора, колело, чай, кола, вълна, луна, завист, козина, таван, сняг.

Ще бъдете изненадани колко богато е въображението на детето ви. 

Балон

Играта „Балон“ учи децата да дишат правилно, да се отпускат и помага вие самите да разбирате по-добре детето си. Давате му ярък балон, който трябва да надува, а след това много бавно да изпуска въздуха обратно в устата си, без да отваря уста, сякаш сега балонът надува него, а не обратното. А после бавно да изпуска въздуха през устата си, сякаш е балон, който бавно изпуска.

После можете да помолите детето да сподели ситуация, в която се е чувствало като този балон: когато не е можело да понася нещо и е искало просто да изпусне като надут балон. По този начин ще покажем на детето как може да се успокои в трудни моменти, да предложим варианти за решаване на проблема и като цяло да научим какво го притеснява, да помогнем за преодоляване на трудностите. А и същевременно, да тренира дишане и издръжливост.