Имат някои важни умения във взаимоотношенията си с другите. Способни са да изграждат удоволетворяващи лични връзки.

Самооценката им е висока. Постигат успехи и са самоуверени.

Освен това имат силна лична мотивация. Малко вероятно е да се откажат пред лицето на злополучие.

Социалната им компетентност е висока, притежават и отлични социални умения.

Добри са по отношение на управлението на стреса. Способни са да издържат на натиск и да регулират напрежението.

Освен това емпатията е сред силните им личностни черти. Способни са да приемат гледната точка на другия.

Имат и друга силно изявена черта – жизнерадостност. Удовoлетворени са от живота си, независимо къде се намират. Щастието им е вътрешно убеждение. Оптимизмът - задължителен елемент от характера. И винаги излъчват увереност.