Учени прекараха 30 години във внимателното проследяване на еволюцията на повече от 68 000 поколения от бактерията E.coli. Това е еквивалентът на 1 милиона години поколения при човека. Резултатът от изследването подсказва, че може би сме бъркали по отношение на един от основните аспекти на еволюцията на видовете.

Приетата доктрина до момента твърди, че еволюцията на един вид ще се забави и дори има възможност да спре, след като достигне най-високите нива на адаптация в средата си. Основният проблем за момента е, че заради малките времеви прозорци, които са на разположение на еволюционните биолози, е много трудно да се провери експериментално дали това наистина е така.

Но новият експеримент показва, че дори и да има забавяне на еволюцията, е възможно най-високата, пикова адаптация, да не съществува изобщо. Или с други думи - еволюцията просто продължава.

Източник: Science Alert