„Не е истина, че обичащият ви човек не може да ви изостави. Може! Повярвайте, може! Ще го направи рано или късно, щом отношенията му с вас не му носят радост и щастие." (Оскар Уайлд)

Оскар Фингъл О'Флаърти Уилс Уайлд, накратко Оскар Уайлд е ирландски драматург, писател и поет. Той става един от най-популярните драматурзи в Лондон в началото на 90-те години на 19 век, по време на късновикторианската Англия.