Homo sapiens е много емоционален вид.  Въпреки че тъгата и лошите настроения винаги са били част от човешкия опит, сега живеем в епоха, която игнорира и девалвира тези усещания.

В сегашната ни култура нормалните човешки емоции като тъга често се третират като разстройства. И въпреки това лошите настроения са нормална част от целия спектър от настроения, които обикновено усещаме.

Психолозите, които изучават как нашите усещания и поведение са еволюирали с времето поддържат тезата, че всички наши състояния на афекция, като настроенията и емоциите имат полезна роля: те ни алармират за състояния и събития в света, на които ние трябва да отговорим.

Всъщност, самият спектър на човешки емоции включва много повече отрицателни отколкото положителни чувства. Отрицателните емоции като страх, гняв, срам или отвращение ни помагат защото ни карат да разпознаем, да избегнем и да преодолеем заплашващи или опасни ситуации. 

Източник: Science Alert