Колкото повече интелигентните хора социализират с техните приятели, толкова по-малко те са удовлетворени от живота, откри ново изследване.

Този резултат директно се противопоставя на широко приетата идея, че общуването прави хората по-щастливи. Вероятната причина за това е наистина интересна.

Проучването е изследвало млади хора между 18 и 28 години. И се е фокусирало специално върху плътността на популацията и удоволетвореността на хората от живота.

Резултатите са показали, че хората, които са живеели в по-малко плътно населени райони са били по-доволни от живота.

“Жителите на селските райони и малките градове са по-щастливи от тези в предградията, които пък са по-щастливи от тези в малките централни градове, които пък са по-щастливи от тези в големите централни градове.”

За повечето хора изследването е показало, че колкото повече социализират толкова по-щастливи са те.

Изключение се оказали хората с висока интелигентност.

Обяснението за това изключение е било, че с интелекта идва повече фокус върху дългосрочните проекти и цели, а социализирането може да отвлече вниманието на индивида от тези цели.

Учените също дават еволюционно обяснение, защо социализирането при умните хора не ги прави  щастливи.

Високият интелект позволява по-умните хора да се адаптират по-добре към модерния свят.

Човешката раса вече не е раса от събирачи на растения и ловци на животни, която се нуждае от близък контакт между своите социални групи.

Интелигентните хора се адаптират по-добре към новия, по-индивидуално ориентиран начин на живот.

Източник: Psy Blog