Посетете основната страница на Обекти за още интересни материали.

Колкото повече интелигентните хора социализират с техните приятели, толкова по-малко те са удовлетворени от живота, откри ново изследване.

Този резултат директно се противопоставя на широко приетата идея, че общуването прави хората по-щастливи. Вероятната причина за това е наистина интересна.

Проучването е изследвало млади хора между 18 и 28 години. И се е фокусирало специално върху плътността на популацията и удоволетвореността на хората от живота.

Резултатите са показали, че хората, които са живеели в по-малко плътно населени райони са били по-доволни от живота.

“Жителите на селските райони и малките градове са по-щастливи от тези в предградията, които пък са по-щастливи от тези в малките централни градове, които пък са по-щастливи от тези в големите централни градове.”

За повечето хора изследването е показало, че колкото повече социализират толкова по-щастливи са те.

Изключение се оказали хората с висока интелигентност.