Хората с висок интелект не изпитват желание да разширяват социалните си контакти, сочат изследвания.

Самотата е усещане за социална изолация. Като всяко чувство, тя се появява строго индивидуално. Хората могат да водят самотен начин на живот и да не се чувстват самотни или могат да имат социално богат живот, но въпреки това да се чувстват самотни.

Високоинтелигентните хора често гравитират към самотата, според проучване, публикувано в British Journal of Psychology.

Данните, събрани от учените, сочат, че умните хора изпитват по-малко удовлетворение от живота, когато социалните им контакти се увеличат.

Защо влечението към самотата се свързва с високата интелигентност?

Експертите сочат няколко възможни причини.

Усамотението дава възможност да научат нещо ново. Високо интелигентните хора прекарват по-голямата част от времето си в учене и попиване на нова информация. В същото време те получават много обемна, многостранна представа за нещата и живота, която съответно формира тяхното мислене.

Дава време за планиране. Според учените хората с висок интелект са склонни да планират и пресмятат. Следователно те не търсят забавления - винаги знаят какво ще правят.
Самотата от своя страна им позволява да съставят разумен и ефективен план, да обмислят добре решенията си.

Те нямат нужда от признание. Много хора търсят признание за усилията и заслугите си, но високоинтелигентните хора не се мотивират от чуждото мнение – те добре осъзнават способностите си и не търсят одобрение, защото не изпитват нужда да се приспособяват.

Източник: Новите родители