"Самотата е нищо, превърнато в действие."

Константин Трендафилов