Преди да напълните дробовете си с въздух и да пробвате сами, трябва да знаете, че най-вероятно гласовите ви възможности не са достатъчни, за да отворите работа на кварталния стъкларски магазин.

От друга страна обаче, законите на физиката всъщност повеляват, че всеки един човек - когато гласът му звучи на правилната честота и с подходящо усилване, може да троши стъкла.

Всички предмети притежават онова, което във физиката се нарича естествена честота или честотата, при която съответния предмет вибрира. Ако натиснете вилица към винена чаша, звънливият звук, който тя произвежда е нейната естествена честота.

Човешки глас, произвеждащ същата естествена честота, също би накарал стъклената чаша да вибрира. Този феномен се нарича резонанс и се получава, защото гласът на певеца размества намиращите се наблизо въздушни частици, които се блъскат в чашата като невидими вълни. А когато гласът минава през усилвател тези вълни стават още по-силни. С достатъчно усилване чашата може да вибрира толкова силно, че да се пръсне.

Разбира се, за да стане това, е необходимо и условията да са благоприятни - стените на чашата да са тънки, а още по-добре е да са вече напукани.

Източник: LiveScience