„Не се опитвайте да се представите пред хората за по-добри, отколкото всъщност сте - на пръсти не можеш да стоиш дълго време. Но и не се опитвайте да се представяте за по-лоши - клекнал също няма да издържиш дълго. Винаги бъдете себе си!“ (Михаил Булгаков)

Михаѝл Афана̀сиевич Булга̀ков е руски писател и драматург. Роден през 1891 година в руско семейство от средната класа в Киев, през 1916 година завършва медицина в Киевския университет. В годините на Първата световна война и Гражданската война работи като лекар в различни части на страната.