Когато човек се изкачи на позиция, в която има повече власт, гласът му също се променя. Той става по-висок и по-разнообразен като сила, но с по-малко промени във височината. Това е установило проучване на екип от Университета Кълъмбия в САЩ. „Гласовете на хората в по-високи властови позиции са едновременно динамични, но под контрол,” посочва професор Адам Галински пред Mashable. Той е един от авторите на изследването, провели експеримента заедно с психолозите Сей Джин Ко и д-р Мелъди С. Садлър от Държавния университет Сан Диего.

Експериментът започва с анализ на гласовете на 161 студенти, които трябвало да прочетат на глас един и същи текст. След това студентите участват в упражнение за водене на преговори. Половината получават позиции с по-голяма власт. Едни имат „вътрешна информация”, други са били подканени предварително да си припомнят момент от живота си, когато са имали по-голяма власт. Другата половина получават получават нисък властови статут.

Веднъж поставени в сценария, студентите с високи властови позиции променили гласовете си по измерим начин. Освен това, друга група студенти, играещи ролята на слушатели в експеримента, усетили вокалните изменения и въз основата на тях успели да различат кой има повече власт.

Ko споделя пред Mashable, че първоначално те са искали от участниците да изброят характеристиките на „влиятелния” глас. Широко разпространени схващания, например това, че този глас е „дълбок”, бързо са отпаднали.

„Много от характеристиките, които посочиха, бяха доста различни от тези, които използваха по-късно”, казва тя. „Разполагаме с предварителни данни, които ни карат да мислим, че това наистина не е съзнателен процес.”

Въпреки това, някои хора са се научили как съзнателно да прилагат триковете на властния глас.

Изследователите използват удивителен пример за сравнение: Маргарет Тачър, която е преминала специално вокално обучение, за да направи гласа си по-авторитетен.

„И ето, само погледнете: в пет от шестте измерения на акустичните свойства гласът на Маргарет Тачър се е променил в абсолютно същата посока като на нашите участници,” обяснява Галински.