На върха може и да е самотно, но поне чувството не е такова. Според проучване на психолози хората с власт възприемат останалите като по-близки.

Изследването посочва, че възприятието за близост обяснява защо някои влиятелни хора и високопоставени лидери са склонни да се доверяват. Онези, които се чувстват силни, се страхуват от оценките и мнението на другите по-малко в сравнение с онези, които са безсилни, защото се чувстват сходни с хората, които ги съдят.

Проучването започва като учебен проект на Емили Pътъp, студентка по психология в Харвард. Тя се интересува от начина, по който властта влияе на междуличностните отношения. Изводите от нейното проучване са, че колкото по-силни се чувстват хората, за толкова по-близки се смятат до останалите. 

Усещането за близост е особено добре проявено при хората в ежедневните социални кръгове - приятели, приятели на приятели, колеги, шефове и съседи. Хората с власт освен това не изпитват особено притеснение, когато например трябва да се оценяват техни предложения и проекти. Това е така, защото те се чувстват близки до онези, които трябва да ги оценяват.

„Интересно е, че докато хората с власт се чувстват приближени до останалите, именно онези, които нямат достатъчно власт се чувстват най-отдалечени и отблъснати. Начинът, по който различните хора гледат на връзките си е доста различен“, отбелязва Pътъp.

Източник: Live Science