Депресията е успешно излекувана при мишки, хранени с пробиотични бактерии, съобщава ново изследване. Бактерията, която са изследвали, е известната ни Лактобацилус, която откриваме в киселото мляко, наред с други храни. Ролята на чревната микробиология като съществен фактор за психичното здраве е в центъра на изследователски интерес напоследък. 

Учените открили, че когато мишките в изследването са били подложени на стрес, състава на бактериите в червата им се променят. Основната промяна е намаляването на Лактобацилус, което е било свързано с депресивно поведение в мишките.

Храненето им с полезната бактерия почти изцяло е прекратило депрекивното поведение. Учените са открили механизъм за това как тази промяна в червата е довела до депресия (чрез метаболит, наречен кинуренин). Сега те възнамеряват да продължат да изследват ролята на кинуренин в депресията:

„Проведени са известен брой изследвания при хора голям брой при животни, които говорят за това как този метаболит, кинуренинът, може да повлияе на поведението – Йоана Марин, първият автор на изследването. – Той е продукт на процесите на възпаление, за който е известно, че е свързан с възпалението.

Но все още остава въпросът: Как? Как тази молекула засяга мозъка? Какви са процесите?

Това е пътят, по който искаме да поемем.“

Източник: PsyBlog