Всяка нова наука обикновено започва с описание и класификация. Подобно на първите ботаници, аз разработвам таксономия на съвпаденията, пише Бърнард Бийтман за Psychology Today.

Първите ботаници забелязали приликите или разликите между растенията и ги категоризирали – аз правя същото приликите и разликите между съвпаденията във флората и фауната в гората на всекидневието.

Данните на Кеймбриджкия университет

Дейвид Шпигелхалтер от Кеймбриджкия университет е събрал 4470 съвпадения. В репортаж за Atlantic Джули Бътлър обобщава резултатите от анализа на тези данни.

58% от съвпаденията „включват думи, свързани със семейството и любимите хора, което сочи, че хората са по-склонни да забелязват съвпаденията, които включват близки на тях хора.“

Петте най-често срещани типа съвпадения, посочени в този анализ, са:

- споделяне на една и съща рождена дата (11%)
- свързани с книги, телевизия, радио или новини (10%)
- свързани с почивки (6,1%)
- да срещнеш някого на неочаквано място (6%)
- съвпадения, свързани с брака и родителите на съпруга/та (5,3%)

Шпигелхалтер е специалист по статистика, който е убеден, че съвпаденията е най-добре да бъдат разглеждани като интересни примери за законите на вероятностите в действие.

Например, вероятността двама души да имат една и съща рождена дата е 1/365, което на практика означава, че ако кажете на 365 души рождената си дата, е много вероятно да намерите поне един, който има същия рожден ден.