Онези от хората, които смятат, че знанията им и убежденията им са по-значими и ценни от тези на останалите, са особено склонни към завишаване на собствената си оценка за това, какво действително знаят, установи ново изследване. Дори и след получаването на информация, която показва действителния обсег на техните знания, като например релевантни политически факти, те продължават да твърдят, че техните убеждения са по-правилни от убежденията на другите.

В допълнение, при тях е и по-вероятно да търсят информация по изкривени и необективни начини, чиято водеща цел е да потвърди тяхното чувство за превъзходство. Изследването е проучило проблема специално сред хора, които са имали чувство за превъзходство в областта на политическите проблеми. Хората обикновено имат подобно чувство и в други области, като религията, проблемите на околната среда, особено глобалното затопляне и климатичните промени на планетата, междуличностните конфликти в една връзка и дори за по-тривиални теми като етикета на общуване и личните естетически и други предпочитания.

Science Alert