“Толкова е опасно да се произнасяш с мнение. Не само защото другите няма как да не вземат предвид казаното. Проблемът е, че и сам вече се чувстваш  длъжен да се съобразяваш с това, което си казал, след като вече си го пуснал във въздуха, а не е само в ума ти, откъдето всичко може да бъде изхвърлено. Веднъж чуто от другите, веднъж стигнало до тях, те вече могат да разполагат с него, да си го присвоят и дори да го обърнат срещу теб.”

Хавиер Мариас, “Лицето ти утре”

Мариас е испански писател и преводач, член на Испанската кралска академия на езика.