Лесно е да посочим хората, които ни разочароват – особено когато родителите са ни пренебрегвали, съучениците ни са ни тормозили, когато сме чувствали, че няма никой, който да застане зад гърба ни.

В много случаи това чувство се пренася и в живота ни като възрастни – приятелите ни се възползват от нас, шефовете не ни повишават въпреки всички успехи и непрестанно търпим несправедливо отношение – от познати и непознати.

Лесно е да посочим хората, които не са насреща за нас, но не е лесно да видим начините, по които самите ние не сме насреща за себе си.

Ето само част от начините, по които изоставяме себе си:

- Като съдим себе си строго.

- Като отказваме да се грижим за своето физическо и душевно здраве.

- Като разрешаваме на другите да прекрачват личните ни граници.

- Като игнорираме или потискаме истинските си чувства.

- Като приемаме, че не сме прави, когато другите не са съгласни.

- Като не успяваме да се защитим от неоправдани критики.

Това е само част от списъка. Има множество начини, по които разочароваме и предаваме себе си.

Бъди промяната, която искаш да видиш

Другите хора са склонни да правят каквото си искат или да не правят това, което ние искаме, докато не успеем да застанем зад собствения си гръб.

Някой трябва да ни пази от наранявания – малки или големи. Като възрастни, това започва с нас самите.