Много хора идват на терапия с идеята да разберат дали връзката им отговаря на техните нужди и очаквания. Те си задават въпроси от типа на:

  • "Защо не съм щастлив/а, въпреки че съм във връзка?"
  • "Защо имам чувството, че постоянно се жертвам за другия?"
  • "Защо ми се струва, че се съмнявам в този човек от ден първи?"
  • "Защо усещам, че губя себе си в тази връзка?"

Важно е да имате предвид, че тези чувства не са необичайни и че всички взаимоотношения имат своите възходи и падения. Но как да разберете дали усилията действително си заслужават?

Тук ще разгледам три признака, които показват, че вероятно се задоволявате с по-малко във връзката си и че никакви усилия няма да променят основната динамика.

1. Губите себе си, опитвайки се да угодите на другия човек и да грабнете вниманието му.

Угаждането може да се прояви по няколко начина, като например да променяте външния си вид, интересите и дори личността си, за да съответствате на предпочитанията на партньора си. Може да сте наблюдавали това у други хора (например близък приятел, който сякаш се превръща в друг човек, когато е около нова половинка), но понякога е по-трудно да го забележим у себе си.

Когато постоянно се опитвате да се съобразявате с чуждите очаквания, пренебрегвате собствените си желания и нужди, което може да породи чувство на неудовлетвореност и загуба на идентичност.

Загубата на себе си може да доведе до ниска самооценка и липса на увереност, което се отразява не само на връзката ви, но и на собственото ви психическо благополучие.

От друга страна, здравословната връзка се характеризира с това, че и двамата партньори запазват своята индивидуалност, като същевременно се подкрепят взаимно. Изследванията показват, че поддържането на здравословен баланс между близост и автономност в романтичните отношения е важно за хармонията във връзката.

В някои отношения здравословната връзка е като здравословната работа. Проучванията показват, че хората са най-щастливи в професионалната си роля, когато им се дава възможност да упражняват автономия (например да избират как да изпълняват задачите си, вместо да бъдат микроуправлявани), като същевременно се чувстват принадлежащи и не е необходимо да променят това, което са.

2. Те не задоволяват вашите нужди.

Взаимоотношенията трябва да бъдат удовлетворяващи и подкрепящи. Когато единият от партньорите не задоволява емоционалните, физическите или психическите нужди на другия, това може да доведе до чувство на неудовлетвореност.

Едно проучване, публикувано в Journal of Personality and Social Psychology, установява, че потребността от свързаност, или чувството за връзка с другите, е в основата на здравите взаимоотношения.

Важно е да разберете, че задоволяването на нуждите на другия не означава, че двамата партньори трябва да са идентични или винаги да са съгласни с всичко, а че са готови да се изслушват и да полагат усилия да се свържат на емоционално ниво.

Усещането за пренебрегване и липсата на подкрепа може да доведе до натрупване на отрицателни емоции. В такива случаи може да се окаже, че заемате пасивно-агресивна позиция, вместо да адресирате проблема директно.

3. Твърде често правите компромиси с ценностите си.

Когато редовно вземате решения или се държите в разрез със собствения си морален или етичен кодекс, това е знак, че връзката може да не е в съответствие с това, което сте и за което се борите. Това може да доведе до чувство на вина, срам или съжаление, което може да подкопае основите на доверието и уважението във връзката.

Компромисът с ценностите ви може да предизвика и вътрешен конфликт, който да доведе до чувство на откъсване от собствените ви убеждения, да размие вашия Аз.

Важно е да имате силно самочувствие в една връзка и да отстоявате ценностите си дори тогава, когато това означава да се изправите пред конфликт или предизвикателства. Здравата връзка позволява и на двамата партньори да изразяват себе си и да се подкрепят взаимно в личностното си израстване и себепознание.

Заключение

Връзките са сложно нещо. Ако усещате, че се движите в посока, която не съответства на инстинктите ви или на визията ви за това кои сте и с кого искате да бъдете, винаги е препоръчително да потърсите помощ от специалист по психично здраве.

Източник: Psychology Today