Швейцарският психолог и психиатър Карл Густав Юнг идентифицира 12 архетипа личности, които съществуват в нашето общо неосъзнавано. Те остават актуални, защото ги разпознаваме и виждаме себе си в тях. Хората обичат да се разделят на типове, а всеки архетип има свои собствени характеристики и черти, които го отличават от другите. Днес ще се спрем на най-редкия от тях – архетипа на мъдреца.

„Мисля, следователно съществувам“, Декарт.

Архетиповете на мъдреците са мъдри стари души, жадни да изучават. Те никога не спират да търсят знания, но не са просто книжни червеи. Архетипът на мъдреца се стреми да използва знанията си, за да помага на другите. Те имат дълбоко чувство на състрадание и са едновременно емпатични и алтруистични.

Мъдрецът е един от най-редките архетипове на Юнг. Как можете да определите дали принадлежите към тази категория? Отговорете на следните въпроси:

 1. Чувствате ли постоянно желание да учите и изживявате нови неща?
 2. Стремите ли се да споделяте знанията си с другите?
 3. Имате ли висока степен на емпатия и състрадание?
 4. Смятате ли, че мъдростта е по-важна от знанието?
 5. Обичате ли да анализирате и разсъждавате върху своите и чуждите действия?
 6. Намираш ли смисъл в духовните практики и философия?
 7. Стремите ли се към саморазвитие и личностно израстване?
 8. Приемате ли разнообразието от мнения и отворени ли сте за нови идеи?
 9. Виждате ли поука във всяка житейска ситуация?
 10. Цените ли вътрешния мир и хармония?
 11. Смятате ли, че всеки човек има своя собствена истина?
 12. Често ли се оказвате в ролята на съветник за други хора?
 13. Интересувате ли се от медитация и себеоткриване?
 14. Вдъхновяват ли ви велики умове от миналото?
 15. Смятате ли се за дълбоко мислещ и рефлексивен човек?
 16. Чувствате ли силна връзка с природата и Вселената?
 17. Вярвате ли в силата на интуицията и вътрешния глас?
 18. Чувствате ли се отговорен да помагате на другите?

Ако сте отговорили с „да“ на повечето от тези въпроси, може да сте архетип на мъдрец.

Архетип на мъдрец: Основни черти

Ние описваме архетипа на мъдреца като учен, интелектуалец, академик, анализатор, независим мислител, учител, студент, свободомислещ, експерт, търсач на истината, философ и стара душа.

Постоянно обучаващ се: Мъдреците никога не спират да учат и често се интересуват от академична област. Увлечени в придобиването на знания, те пълнят домовете си с книги и продължават да учат дълго след дипломирането си.

Откритост: Архетипът на мъдреца се стреми да научи колкото е възможно повече, включително ценности и вярвания, с които може да не е съгласен. Отвореният ум им позволява да видят всички страни на дадена тема, което им дава информирано мнение и им помага да вземат справедливи решения.

Честност и справедливост: Говорейки за справедливи решения, справедливостта е от голямо значение за мъдрите хора. Те не могат да използват обучение и образование изключително за себе си, освен ако няма убедителна причина за това. Мъдреците обичат да учат другите, не по покровителствен начин, а за да ги просветят.

Разбиране: Архетипът на мъдреца има дарбата да разбира сложни теории и способността да ги предава на другите. Те могат да превърнат най-сложните идеи в прости и да използват този талант, за да продължат пътя си към себеоткриване.

Силни и слаби страни на архетипа на мъдреца

Силни страни:

 • Мъдреците имат дълбока мъдрост и могат лесно да предадат сложни концепции.
 • Умеят да видят проблема от различни ъгли, което дава балансирана гледна точка, лишена от пристрастия.
 • Те разчитат на логиката и фактите, като същевременно остават състрадателни и съпричастни.

Слаби страни:

 • Понякога мъдреците могат да затънат в ненужни подробности, което води до отлагане.
 • Вземането на решение може да бъде трудно поради желанието за абсолютна истина.
 • Мъдреците са склонни да бъдат интровертни, което може да доведе до дистанциране от реалния свят.
 • Техният аналитичен подход понякога пречи на живота в настоящия момент и може да изглежда критичен за другите.

Мъдреците ценят истината и се стремят към справедливост, но склонността им да анализират непрекъснато може да доведе до бавни действия. Въпреки слабостите им, тяхната мъдрост и състрадание ги правят специални.

Източник: cluber.com.ua; автор: Марина Карасева; превод: Йосиф Йоргов