Неслучайно психолозите използват абстрактните изображения. Те могат да ви разкажат много за скритите аспекти на вашата личност. И освен това, когато ги гледаме, получаваме всички психологически ползи, които изкуството като цяло ни дава, включително засилено творческо мислене, повече връзки между невроните и т.н. Учените смятат, че изкуството, наред с други неща, помага да се засили обменът на информация между полукълбата на мозъка и да се „напомпат“ уменията за решаване на проблеми.

Резултатите от едно от проучванията, по време на което учените са анкетирали повече от 10 000 ученици и студенти, показват, че обиколка на музей на изкуствата с продължителност един час води до значително повишаване на нивото на критично мислене и емпатия.

Освен това невробиолозите посочват, че сканирането на мозъка потвърждава, че когато някой гледа произведение на изкуството, то предизвиква освобождаване на допамин в същата област на мозъка, която отговаря за влюбването.

В тази статия ще използваме всички гореизброени елементи, за да разкрием скритите аспекти на вашата личност. Какъв образ забелязахте за първи път, когато разгледахте тази снимка?

Готови ли сте? Вижте тълкуванията на следващата страница.