Всеки от нас носи характера на някакво животнo. Кое е то? Това зависи от датата на раждане и едно елементарно изчисление.

Например: Родени сте на 16 март 1981.

Погледнете в таблицата по-долу къде се пресича годината ви на раждане с месеца и какво е числото там. В случая то е 14. Това число събирате с числото от рождения ви ден. В случая – 16 (16 Март). 14+16=30. Полученият сбор отговаря на определено животно. Можете да го видите в последната таблица. За този пример, животното е Вълк.

Ако сборът от числото на пресичане и числото от рождения ви ден надвишава 60, то извадете от него 60. Например сборът ви е 68, значи вадите 60 и отговаряте на животното от число 8.

Описанието на животните ще намерите на следващата страница.