На 2 юни отдаваме почит на подвига на Христо Ботев, великия български революционер, общественик, поет и публицист, и на загиналите за свободата и независимостта на България. 

Да отделим миг от времето си и да си припомним скъпоценното на един от най-великите българи и един от най-прекрасните ни поети.

***

„В продължение на 8 години аз видях всички наши герои и патриоти и виждам, че големи хора вършат малки работи, а големите работи се вършат от малки хора."

"Знай, че после отечеството си съм обичал най-много тебе."

"Нашият народ има свой особен живот, особен характер, особна физиономия, коя го отлича като народ - дайте му да се развива по народните си начала, и ще видите каква част от обществения живот ще развие той, дайте му или поне не бъркайте му да се освободи от това варварско племе, с кое той няма нищо общо, и ще видите как ще той да се устрои."

"Радостта ми няма граници, като си наумя, че "моята молитва" се сбъдва."

"Мрачна и жалостна е нашата история от подпаданието ни под турците дору до днешните времена, тежък и възмутителен е животът на свободолюбивия някога български народ! Страшен хомот, какъвто тежи и до днес на врата му, гъбясал от векове и запрегнат с ятаган вместо жегли; тежки вериги, ръждясали от кърви и сълзи, вериги, в кои са заковани и ръце и нозе, и ум и воля, и в кои и до днес пъшкат бащи и майки, братя и сестри, дядове и синове…"

"Блазе му, който умее за чест и воля да мъсти…"

"Законът е напечатан само за робовете и ние имаме пълно право да кажем заедно с Прудона, че сяко едно правителство е заговор, съзаклятие против свободата на човечеството."

"Лудите не може никой утеши, бесните не може никой укроти!"

Тежко, брате, се живее
между глупци неразбрани;
душата ми в огън тлее,
сърцето ми в люти рани.
От "Към брата си"

"Маслото не разваля яденето, а похвалата не прозивежда пагуба за кесиите."

"Няма власт над оная глава, която е готова да се отдели от плещите си в името на свободата и за благото на цялото човечество."