Според едно скорошно проучване начинът, по който възприемаме другите, е отражение на нашата личност. Онези, които дават предимно негативни оценки, са по-склонни да изпитват тревожност и несигурност. Същевременно хората, проявяващи разбиране, често са по-уверени в себе си. Преценките ни за другите казват повече за нас самите, отколкото за тези, които оценяваме. Ако критикувате някого, вероятно виждате в него нещо, което не харесвате в себе си. Опитайте се да се замислите какво казват оценките ви за вас самите.

Днес ви предлагаме един интересен психологически тест. Той е бърз и лесен. Изберете жената, която според вас е най-възрастната. Не забравяйте, че няма правилни или грешни отговори. Изборът ви засяга само вас. Основното е да бъдете честни, за да получите точна информация за себе си. Готови ли сте?

Виж още: Изберете най-успялата жена и научете нещо интересно за себе си

Коя жена е най-възрастната?

Тълкуванията са на следващата страница.