Полицаят изпратил Иванчо да му купи баничка със заръката:

-Мини по мостчето, внимавай да не се удавиш, накрая на мостчето натисни едно бутонче, ще се появи една леличка, кажи й "една баничка за чичко полицай". А сега повтори.

- Добре, казал Иванчо, ще мина под мостчето, ще гледам да се удавя, ще натисна една леличка, ще се покаже бутонче, ще му кажа "един полицай за чичко баничка".