Смятате ли, че хората не могат да се променят? Все повече психологически изследвания оспорват това убеждение. Ако сте решили, че трябва да промените някои неща в себе си или искате да помогнете на близък човек да направи същото, тези осем съвета, събрани от последни психологически проучвания, може да са ви от полза.

Първите четири стъпки се отнасят за това как да предизвикаме промяна в себе си. Следващите  –  как можете да помогнете на хората около себе си да се променят към по-добро.

1. Себеутвърждението отваря ума към промяна

Когато човек получава съвети как да се промени, обикновено автоматично приема защитна позиция, опитвайки да оправдание настоящото си поведение. Едно много просто упражнение обаче може да помогне за отваряне на нагласата към промяна на поведението.

Това упражнение, известно като „себеутвърждение“ се състои просто в това да мислите какво е важно за вас – може да е семейството, работата, религията, каквото и да било, което има смисъл за вас.

Когато хората се чувстват себеутвърдени, за тях е по-лесно да приемат възможността за промяна.

2. Нагласа за растеж

Убедеността, че е възможно да растем и да се развиваме, е съществена стъпка към осъществяване на промените.

Учени са установили, че юношите, които вярват, че хората се променят, се справят по-добре с предизвикателствата на гимназиалния живот.

В допълнение учените са открили, че онези, които по-силно подкрепят идеята, че хората могат да се променят, докладват също така:

  • По-малко стрес
  • По-малко тревожност
  • Чувстват се по-добре в кожата си
  • Са в по-добро физическо здраве

Психолозите наричат това убеждение „нагласа за растеж“.

3. Може ли наистина да промените характера си?

В продължение на много години психолозите, занимаващи се с изучаване на характера и личностните черти даваха един и същи песимистичен отговор: не, характерите на хората не се променят. Но в последните 15 години тази гледна точка се разколебава. Вместо да се смята, че личността се вкаменява на 30-годишна възраст, нови свителства показват, че хората се променят, дори за периоди от по две години.

Наистина степента на промяна за тези две години е еквивалентна на други демографски променливи като семейно положение, професия и доход.

4. Просто кажете „Стига“

Ето един малък съвет за промяна на навиците…

Възможно е целенасочено да „забравите“ дългогодишни навици, сочат експерименти, проведени наскоро в Регенбургския университет в Германия.

Те открили, че когато човек се улови в някой вреден навик и си каже да го забрави оттук нататък, това наистина помага.