11 и 12. Закони за най-лекия товар и най-голямата печалба

Емоционалното въздействие на дадено събитие или ситуация зависи от неговото тълкуване. Поставянето на различен знак върху ситуацията може да промени чувството. Законът за най-лекия товар означава, че хората са особено мотивирани да променят тълкуването, за облекчат отрицателните емоции. Например може да намалите страха от кредитната криза, създавайки илюзията, че няма да бъдете засегнати. Обратното също е вярно: ако дадена ситуация може да се изтълкува, така че да доведе до положителна емоционална печалба, тя ще се. Например, гневът може да накара другите да отстъпят, мъката привлича помощ, а страхът може да ни възприе да предприемем прибързан риск. 

Изследване на емоциите

Може да не сте съгласни с всички тези „закони“, например в случая може да се каже, че това е доста индивидуалистичен подход, който пренебрегва социалните аспекти на емоциите. Но въпреки това е отлична отправна точка, която осигурява работещ начин да разсъждаваме за емоциите и дава възможност да изследваме отделните емоции. 

Източник: PsyBlog