Думата „карма“ произлиза от санскрит и означава действие, дело или дейност, също така се отнася до духовния принцип за причината и следствието, където намеренията и действията на индивида са причина, която определя неговото бъдеще. Може да се твърди, че кармата е еквивалент на третия закон на Нютон, който гласи че „Всяко действие има равно по големина и противоположно по посока противодействие“.

Всичко, което мислим, говорим или правим, има своите последици. Затова се смята, че човек няма как да избегне последствията от своите дела и думи.

Ето кои са основните кармични закони:

1. „Каквото посееш, това ще пожънеш.“

Законът в основата на Вселената. Дръж се към другите така, както искаш да се държат с теб. Твоето отношение влияе на останалите. Ако даваш усмивки, ще получаваш усмивки. Ако разпръскваш отрицателна енергия и злост, ще получаваш от същото.

2. Животът не се случва от само себе си, а изисква нашето участие.

Не можем да бъдем странични наблюдатели в собствения си живот. Налага се да приемем, че носим отговорност за собствената си съдба и своето бъдеще. Ще трябва да положим усилия и да приемем факта, че нещата не се случват от само себе си.

3. Каквото отказваме да приемем, сме обречени да носим със себе си.

Когато нещо не ни харесва, ние не трябва да го пренебрегваме или да се съпротивляваме срещу него, а да го приемем. Когато го приемем, тогава можем и да се преборим с него и да променим в живота си онова, което не ни харесва.

4. Гледайки назад, пропускаме тук и сега.

Ако сме вгледани постоянно в миналото и сме потънали в размисли по това какво е било или е можело да бъде, пропускаме шанса си да изживеем мига тук и сега. Животът ни е в днешния ден, в този момент, не вчера и не утре. Ако мислим за миналото, не можем да си създадем нови планове и нови мечти.

5. Ако искаме промяна, трябва да променим първо себе си.

Когато нещо не е наред в живота ни, значи нещо не е наред в нас. Трябва да се помъчим да разберем къде грешим, за да подобрим положението си. Най-важното е да умеем да бъдем обективни и да поемаме отговорност за нещата, които ни се случват.

Не трябва да забравяме, че обстоятелствата могат да се променят, ние можем да се променим. Единственото, което се изисква, е разум и воля за промяна.