Колкото по-бързо ги приемем, толкова по-голям шанс имаме да бъдем спокойни и щастливи.

„Буда открива, че всичко, съществуващо на този свят, има три основни белега:

1. Променя се. Възниква и отмира.

2. Несъвършено е. В един динамичен, постоянно променящ се свят съвършенството по принцип е невъзможно.

3. Безлично е. Ако се вгледаме в нещата, не намираме тяхното ядро. Предположението, че атомите представляват най-малките, неделими частици на елементите, се оказа погрешно. Дори те са съставени от други частици и се променят.

Това, че светът е създаден по този начин, има важни последствия. Според начина, по който реагираме на тези основни признаци, ние страдаме или запазваме спокойствие.“

Из книгата „Осъзнатият път на Буда за изход от кризата“, изд. „Кибеа“