Съществуват 7 основни закона, по които живее Вселената. Непознаването им не освобождава от отговорност, а знанието за тях ще ви помогне да не допускате грешки, да постигнете хармония и да живеете щастливо.

1. Законът за празнотата

Ако имате нужда от нови обувки, изхвърлете старите. Ако се нуждаете от нови дрехи, разчистете гардероба си. Трябва доброволно да се разделите със стереотипите си. Новото идва само когато се отървете от старото.

2. Законът за циркулацията

Бъдете готови да се откажете от нещо, което притежавате, за да получите онова, което желаете.

3. Законът за въображението

Въображението ви е вашата тайна сила. Опишете съвършения за вас ден на лист хартия и не го показвайте на никого, освен на човек, на когото имате доверие. Дръжте това описание някъде под ръка и го препрочитайте в свободното си време.

4. Законът за творчеството

Човек може да постигне просперитет чрез енергията на своето мислене, интуиция и въображение.

5. Закон за даването и получаването

Ако дадете нещо, то ви се връща десетократно. Когато получите благодеяние, е важно да го споделите с хората около вас. Ако имате дарба и не я използвате, оскърбявате своята Божествена същност. За да се отнасяте към способностите си с подобаваща почит, трябва да се радвате на даровете и да ги споделяте с другите. Ако правите това, привличате още повече блага в живота си.

6. Законът за десятъка

Вселената винаги ще вземе своя десятък. Това е просто законът за благодарността на източника на подкрепа - 10% от всичко, което имате. Никога не знаете как вашият десятък ще се върне при вас. Парите са често срещано явление. Но той може да дойде и под формата на помирение с някого, нови приятелства, възстановяване и т.н.

7. Законът за прошката

Ако не можете да простите на хората, вие няма как да приемете богатството си. Ако душата ви е изпълнена с омраза, любовта не може да намери място в нея. Трябва да се отървете от отрицателните чувства, които ви поглъщат и не ви дават покой.

Източник: cluber.com.ua