Правило 3. Няма грешки, има само уроци.

Израстването е процес на непрекъснато експериментиране, серия от проби, грешки и временни победи. Неуспешните експерименти също са част от пътя към успеха.
Вместо да възприемате своите грешки като провали, а грешките на другите - като обиди, възползвайте се от възможността да се поучите от тях. Грешката - наша или чужда, е само катализатор на духовната еволюция.
Невинаги е лесно да видите доброто във всяко нещастие, което ви спохожда. Затова трябва да овладеете тайните на състраданието, прошката, етиката и накрая - на хумора.
"Няма нито грешки, нито съвпадения. Благословено е всяко събитие в живота, защото идва да ни научи на нещо." - Елизабет Кюблер-Рос

Правило 4. Урокът се повтаря, докато бъде научен.

Един и същи урок ще ви бъде представян в различни форми, докато го научите. Когато го усвоите напълно, можете да се заемете със следващия.
Докато не предадат посланието, което носят, докато не изпълнят предназначението си, уроците ще се повтарят; ще се повтарят събитията и хората във вашия живот. Всяка ситуация, всеки човек са учители. За да излезете от омагьосания кръг на повтарящите се ситуации, трябва да осъзнаете урока и да го интегрирате в себе си като полезен опит.

"Искам" е основа на избор, който води до действие. "Би трябвало" е основа за решение, което води до жертва.