Дефинициите за чувства при животните често се свеждат до сухото “способност да възприемат или усещат неща”. Но повечето от нас знаят, че животните са съвсем способни да изпитват емоции, да формират привързвания към други животни или към хора и да имат свои собствени личностни идентичности. Откъде тогава идва странната теза, че животните няма чувства?

Тя се приписва, макар и без твърди доказателства, на философа от 17 век Рене Декарт, но науката постепенно я отхвърли, независимо от нейния произход. Полушеговито, ако наистина съществува животно, което да е лишено от емоции, с изключение вероятно на цинизма, то това сигурно трябва да бъде козата. Но дори и при нея учените са демонстрирали емоционални реакции в различни тестови ситуации, както положителни, така и отрицателни.

Така например, учените са проучили внимателно звуците, които издават козите, когато очакват храна, когато са фрустрирани, защото очакваната храна не е дошла и когато са били изолирани от своите другари по стадо. Също така учените са изучили езика на тялото при козите, който е бил съпоставен с ритъма на сърцата им, за да се калибрират моделите на емоции, които тези забележителни животни изпитват и които изразяват чрез звуците, които издават и чрез поведението си.