Популациите на европейските есетри получиха шанс за бъдеще след десетилетия на спад в числеността им, в резултат от бракониерство и загуба на местообитания. Най-накрая 50 европейски държави и Европейският съюз се обединиха около подробен план за действие с цел спасяването на емблематичните видове. Сериозният ангажимент, който трябва да се прилага на територията на целия континент, беше приет в Страсбург от Постоянния комитет на Бернската конвенция и Конвенцията за опазване на европейската дива природа.

Планът за действие покрива осем есетрови вида. Седем от тях са включени със статус на критично застрашени в Червения списък на застрашените видове, докато последният е класифициран като уязвим. Планът има за цел да съхрани последните оцелели популации, да възстанови унищожените им местообитания, да сложи край на бракониерството и да върне отново есетрите в европейските реки.

„Днес имаме шанса да спасим европейските есетри: удивителни риби, които съществуват от времето на динозаврите и могат да достигнат размерите на лек автомобил,“ казва Беате Щрибел-Грайфер от WWF Австрия. „Есетрите са останали само в няколко реки, но сега европейските държави най-накрая се съгласиха да работят заедно, за да не допуснат изчезването им“.

Въпреки че са широко разпространени едва допреди няколко века, днес есетрите се намират в тежка ситуация. Установено е, че се възпроизвеждат естествено само в две европейски реки – Дунав и Риони в Грузия. Малки местни популации се срещат също и във френската река Жиронд, както и в По в Италия, но те вероятно не се възпроизвеждат.

„В долното течение на река Дунав са останали единствените жизнеспособни размножаващи се популации на четири вида есетри в Европейския съюз. Това са моруната, руската есетра, пъстругата и чигата, докато шипът и атлантическата есетра се смятат за изчезнали“, коментира Екатерина Войнова, старши експерт на практика „Дива природа“ във WWF България. „В миналото те са стигали в близост до изворите на Дунав, за да хвърлят хайвера си, а сега язовир „Железни врата“ ограничава миграционния им маршрут на едва 836 километра.“

В световен мащаб 85 % от есетровите видове са застрашени от изчезване, което ги прави най-застрашената група от видове на планетата, сочат данните на Международния съюз за защита на природата.

Разработен от WWF и Световното дружество за опазване на есетрите, в сътрудничество и с други международни експерти, планът включва набор от мерки за опазване на популациите, като идентифициране и защита на естествените им местообитания и миграционни коридори. Планът предвижда и действия за справяне с бракониерството и незаконната търговия с диви есетрови продукти – непосредствената заплаха за оцеляването на видовете.

„Справянето с бракониерството и незаконната търговия с див хайвер ще спечели време за да могат другите действия по опазване на есетрите да дадат резултат,“ казва Йорн Геснер, експерт в Световното дружество за опазване на есетрите. „Страните трябва да направят нещо повече от подписване на споразумението. Те трябва да предприемат незабавни стъпки по изпълнението му и да работят заедно за това. В противен случай ще станем свидетели на изчезването на тези видове още в рамките на нашия живот.“

Есетрите са безпогрешен показател за екологичното състояние на водните екосистеми, тъй като живеят дълго, достигат късно полова зрялост и използват различни хабитати. Затова експертите се надяват, че мерките за тяхното опазване ще бъдат от полза и за други видове.

Историческото споразумение идва няколко седмици след като докладът на WWF „Жива планета“ определи сладководните популации като най-застрашените на планетата. Документът, който излиза веднъж на всеки две години, подчерта катастрофалния спад в числеността на сладководните видове, достигащ до 83 % от 1970 г. насам.