Противно на твърденията на плоскоземците, Земята всъщност е кръгла и това не е съвременно откритие. Редица древни култури са осъзнавали този факт – не са ни необходими сателити или лазери, които да ни покажат, че планетата ни има сферична форма.

Да вземем за пример древногръцкия математик Ератостен – първият човек, който изчислява големината на земната окръжност по александрийския меридиан. Постижение, което той извършва през III в. пр. Хр. Нещо повече – неговите изчисления са били изключително точни за онова време.

Не знаем какъв точно метод е използвал, но гръцкия астроном Клеомед ни разказва една по-опростената версия на нещата. Ератостен е знаел, че разстоянието между градовете Александрия и Сиене (днешен Асуан) е било 5000 египетски стадия (1 стадий = 157,5 метра). Освен това той е предполагал, че двете селища се намират на един и същи меридиан (всъщност не са) и че Сиене е бил точно под тропика на Рака (близо, но не съвсем).

Всичко останало е геометрия и уцелването на правилния момент. По обед в Сиене по време на лятното слънцестоене Слънцето е перпендикулярно спрямо тропка на Рака. Съответно пръчка, поставена в земята, не би хвърляла никаква сянка. В Александрия пък слънцето ще бъде съвсем леко под ъгъл – т.е. пръчка с определена дължина ще хвърля сянка, чиято дължина ще зависи от инклинацията на слънчевите лъчи.

Ератотен е измерил ъгъла и е установил, че той е 1/50-та от окръжността. Съответно, знаейки, че разстоянието между Александрия и Сиене е 5000 стадия, то големината на земната окръжност би следвало да е 50 пъти по-голяма – 250 000 стадия. Резултат, чиято точност е до 1,4 процента от истинската стойност.

Ако искате по-визуално обяснение на всичко това, вижте невероятното видео с Карл Сейгън по-долу.