Искате ли да чуете как е звучала древногръцката музика, създадена преди 2500 години?

Това е възможно благодарение на науката и на колегите от io9. След дългогодишни изследвания музикантът и преподавател по класически науки в Оксфордския университет Арман Д'ангур публикува труд, който на практика "декодира" запазените фрагменти древногръцка музика.

Откритието се базира на поредица от древни документи, записани на папирус и камък, които представляват своеобразна система за нотиране на музика, включваща букви и други знаци. Тази система, въведена около 450 г. пр.н. е. е коренно различна от съвременната, но позволява реконструкцията на оригиналното звучене с висока степен на вероятност.

Използвайки новите данни специалистът по старинна музика Дейвид Крийз от Университета на Нюкасъл е реконструирал кратък музикален фрагмент, използвайки създадена от него възстановка на древен струнен инструмент, подобен на цитра.

Чуйте звука на древна Гърция: