На хълм на гръцкия остров Крит е открит забележителен каменен паметник с форма на пръстен на възраст 4000 години.

Структурата от бронзовата епоха с площ 1800 кв. м е открита на върха на хълма Папура, северозападно от град Кастели, по време на изкопни работи за голям летищен проект.

В момента обектът се проучва от археолози, които смятат, че може да е имал ритуална или религиозна цел.

Лабиринтната структура се състои от осем концентрични каменни пръстена със средна дебелина 1,4 м, като някои от тях все още се извисяват на височина до 1,7 м.

Архитектите на новооткритата структура са от минойската култура на остров Крит, която е известна с върховите си светилища, разполагани обикновено по върховете на хълмове и планини. Смята се, че са били използвани при древни ритуали.

На тези места често се намират изящни образци на минойското изкуство, включително религиозна архитектура, теракотни фигурки на животни и хора, а в някои случаи и отделени части от тела - наричани "вотивни крайници", които са били поднасяни по време на молитва или като благодарност за изцеление.

Но не е ясно дали кръглата структура на хълма Папура би могла да се квалифицира като върхово светилище – като изключим факта, че се намира на върха на хълма, тя не прилича на никоя друга минойска структура, открита досега.

(Гръцкото министерство на културата)

В анонса си гръцкото министерство на културата предполага, че "може да е била използвана периодично за ритуални церемонии, включващи консумация на храна, вино и може би жертвоприношения", поради голямото количество животински кости, открити в нея.

Основният период, в който постройката е била използвана - 2000-1700 г. пр.н.е. - попада в средния минойски период. По това време населението на острова се увеличава драстично, особено в Кносос, Фаистос и Малия. С този бум започва и строителството на емблематичните за Крит минойски дворци, за да се посрещнат нуждите на разрастващото се общество.

Дворците са построени на места, които са били използвани за общи церемонии в продължение на хиляди години. Около 1750-1700 г. пр.н.е. много постройки са разрушени; водещата теория е че това се е случило вследствие на земетресения.

След 1450 г. пр. н. е. на острова започват да доминират микенците от гръцкия континент и много от върховите светилища, които са били широко разпространени в минойската култура, излизат от употреба.

Останки от керамика от неопалатическия период (около 1750-1470 г. пр. Хр.) карат археолозите да смятат, че мястото може да е продължило да се използва и през средния минойски период.

Планирането на строителството в Гърция е трудна задача, тъй като плановете често се провалят от откриването на поредния древен исторически обект. Само проектът за летище Кастели вече е довел до откриването на поне 35 новопоявили се археологически обекта, казват от гръцкото Министерство на културата.

Министерството се стреми да увери обществеността, че поне засега структурата ще бъде запазена от съвременното строителство.

"Това е уникална находка от голям интерес. Има решения, така че археологическите проучвания на паметника да бъдат завършени и той да бъде напълно защитен", казва археологът Лина Мендони, министър на културата на Гърция.

"Приоритет на всички нас е опазването на паметника... Всички разбираме значението и стойността на културното наследство".

Източник: Science Alert