Българската академия на науките отваря врати за виртуални посещения на лаборатории в Института по обща и неорганична химия и в Центъра за компетентност по мехатроника и чисти технологии MIRACle. В рамките на инициативата Европейска нощ на учените 2020 на 27 ноември ще бъде показана онлайн и най-богатата сбирка от растения на Балканския полуостров, която се съхранява в Ботаническата градина на БАН.

Във facebook страницата на БАН и facebook страницата на националните контактни лица за дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ всички изкушени от химията ще могат да проследят дигиталната разходка из лабораториите на Института по обща и неорганична химия.

Кратко видео от Института по механика ще представи Центъра за компетентност по мехатроника и чисти технологии MIRACle (Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean technologies).

Виртуалната разходка ще продължи с лабораторията за лечебни растения в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания, където учените опазват редки и застрашени видове от българската флора чрез методите на биотехнологията.

Богатата колекция на Ботаническата градина на БАН също ще може да бъде видяна онлайн. Колекционният фонд на градината наброява над 4500 вида и форми растения от всички континенти.

Темата за растителното здраве, опазването на растителния свят, екологията и ролята на растенията за здравето на хората са във фокуса на събитията, включени в Европейската нощ на учените 2020.

Пълната програма на Европейска нощ на учените 2020 е публикувана на интернет страницата на инициативата: https://fresher-researchersnight.bg/programa/